X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبریبا توجه به نیاز اکثر شما عزیزان به نمونه قراردادها و با توجه به درخواست یکی دیگر از بازدیدکنندگان این نمونه نیز در مواردی از بیع به کار میآید که مطالعه آن به آگاهی های شما افزوده خواهد نمودبه نام خدا

قرارداد

(بیع قطعی ملک )

 

 

فروشنده :نام : ...................نام خانوادگی ...............................فرزند ..............
دارای شناسنامه شماره ...................................................................صادره از ................به نشانی: .....................................................................................................................................................................................................................

خریدار : نام  : .......................نام خانوادگی:.................................فرزند:.........................
دارای شناسنامه شماره .............................................................................................صادره از ...................متولد ......................نشانی : ............................................................................................................................................................................................................مورد معامله  :  تمامی شش دانگ یک باب خانه /یک دستگاه آپارتمان که مشخصات ثبتی آن به قرار زیر و محل وقوع آن ...................است .

 ‌پلاک .فرعی................. از اصلی................اراضی بخش ............به مساحت ...................( فتوکپی سند مالکیت شماره ............ که کلیه اوراق آن ممضی به امضاء‌فروشنده است اخذ و تسلیم خریدار شد مشخصات تفصیلی مورد مطالعه در فتوکپی مذکور مضبوط و مورد قبول طرفین است )

مورد معامله :دارای آب ،‌(با شماره پرونده ...............) برق ،‌( با شماره اشتراک ..............) تلفن ،‌به شماره یا شماره های ..........................،‌گاز شهری به شماره ......... می باشد . اعیان مصوبه در مورد معامله که جز مبیع است به قرار ذیل است :

کولر ............دستگاه – لوستر سقفی ........ عدد – دستگاه تصفیه آب استخر – دستگاه برق  اضطراری ..............و........

ثمن معامله کلاً معادل ......... ریال می باشد که مبلغ ...... آن طی چک شماره .................... مورخ ................. از حساب جاری .... بانک ........... به فروشنده پرداخت شد و مابقی معادل ............. ریال به ترتیب و در مواعدی که در این سند آمده است به فروشنده تادیه خواهد شد .

شروط  و توضیحات :

1-    صیغه شرعی بیع بین طرفین جاری شد و اسقاط کافه خیارات منجمله غبن (ولو به اعلی درجه ) از طرفین به عمل آمد

2-  به منظور انجام تشریفات ثبتی بیع انجام شده ،‌طرفین متعهد شدند که راس ساعت .............صبح روز ............مورخه    /   /  13 در دفتر خانه شماره ...... تهران واقع در خیابان .....
 شماره............. طبقه حاضر شوند .

3-  فروشنده مکلف است نسبت به اخذ و تهیه مفاصاها و واهی ها و مدارک و اسناد لازم برای ثبت معامله اقدام کند و در روز موعود با در دست داشتن کلیه مدارک و اسناد وبا تهیه کلیه مقدماتی که به او مربوط می شود در دفتر خانه حاضر شود . حضور بدون همراه داشتن مدارک از نظر ترتیب آثار موضوع این سند ،‌در حکم عدم حضور خواهد بود .

4-    خریدار مکلف است در روز و ساعت موعود با همراه داشتن تتمه ثمن در دفترخانه حاضر شود .

5-    تسلیم و تحویل مبیع حین ثبت معامله انجام خواهد شد .

6-  هر یک از طرفین که در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشوند و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست فراهم نیاورد مکلف است مبلغ ........... ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد . این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه ای به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد .

7-  هر یک از طرفین پس از حضور در دفترخانه ،‌در صورتیکه طرف مقابل حاضر نشود باید مراتب را کتباً به سر دفتر اعلام کند و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفتر خانه ثبت کند . فروشنده کپی کلیه اسناد را که آماده کرده ضمیمه نامه مذکور خواهد کرد و خریدار در صورتیکه ثمن به صورت چک بانکی باشد قتوکپی چک یا چک ها را ضمیمه خواهند نمود . اگر ثمن وجه نقد باشد باید به رویت سر دفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب درنامه مورد اشاره درج شود

تبصره : انجام موارد فوق از طریق تامین دلیل نیز بلامانع است .

8-  فروشنده مکلف است آخرین قبوض آب و برق و تلفن و گاز را در دفتر خانه به خریدار تحویل دهد . پرداخت این وجوه تا تاریخ ثبت معامله بر عهده فروشنده خواهد بود .

9-  در صورتیکه خریدار برای ثبت معامله در دفتر خانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت وبا اعلام مراتب عدم حضور خریدار به دفتر خانه می تواند معامله را فسخ و مبیع را به هر کس دیگری که بخواهد منتقل کند . در این حالت وجه پرداختی به کسر مبلغ موضوع شق 6 وی مسترد خواهد شد . این فسخ صرفاً با اعلام مراتب به خریدار ،‌از طرق مقتضی محقق می شود و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی  نخواهد بود .

10-          در صورتیکه یکی از طرفین به علت تخلف طرف دیگر به منظور الزام طرف مقابل به ثبت معامله از طریق طرح دعوی در دادگستری اقدام کند پرداخت کلیه هزینه ای قانونی دعوی اعم از هزینه ای دادرسی و حق الوکاله و غیره بر عهده طرف مستنکف خواهد بود .

11-          در صورت استنکاف فروشنده از حضور در دفترخانه ،‌در تاریخ تعیین شده برای حضور تا زمانی که سند رسمی انتقال تنظیم و مورد معامله به خریدار تحویل داده شود (هر کدام که دیر تر تحقق یابد ) فروشنده باید بابت هر روز تاخیر مبلغ ............ ریال به خریدار بپردازد . تعلق این وجوه تا انجام دو مورد فوق الذکر ادامه خواهد یافت ولو این که مبلغ آن از کل ثمن فراتر رود . این مبلغ غیر از مبلغی است که به موجی بند 6 از شروط و توضیحات مقرر شده است .

این قرارداد که دربردارنده بیع قطعی شرعی و تعهد متاعبین به حضور در دفترخانه و انجام تشریفات شکلی و انونی واقع شده است ،‌با توجه به مادتین 338 و339 قانون مدنی و ماده 10 همان قانون در تاریخ .......... بین طرفین امضاء‌ و مبادله شد . این سند مشتمل بر ...... نسخه هر نسخه شامل ............... صفحه وبا اعتبار واحد است .

 

 

 

محل امضاء ( فروشنده)                                                       محل امضاء (خریدار) :
در صورت نیاز به فایل آن روی آیکن زیر کلیک کنیدتاریخ : یکشنبه 2 آذر‌ماه سال 1393 | 19:40 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.